Stichting SJP

 jeugdhulp in stad en regio utrecht

Stichting Specifieke Jeugdprojecten (SJP) biedt gerichte en specifieke (jeugd)hulp vanuit vijf verschillende afdelingen. Elk met een eigen karakter; allemaal ijzersterk in het bereiken van specifieke, jonge doelgroepen. We kennen de leefwereld van de cliënt en begrijpen de hulpvraag. De hulp is langer waar dat moet en kort waar dat kan. Vaak kan een cliënt rechtstreeks bij ons terecht, wat de drempel verlaagt en zorgt dat hulp snel kan starten. Lees meer over SJP

 

PPI Jeugdhulp

Bij PPI (Psychosociale Pedagogische Interventies) leren jongeren omgaan met moeilijkheden waar ze op school, thuis en in hun vrije tijd tegenaan lopen. De begeleiding bestaat uit groepsmiddagen en individuele gesprekken. Ook biedt PPI groepstrainingen aan op scholen. Het doel is dat jongeren weer lekker in hun vel zitten. > Ga naar PPI

Pretty Woman

Pretty Woman biedt voorlichting en hulpverlening rondom relaties en seksualiteit aan meiden tussen 11 en 23 jaar. Meiden die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag of het risico lopen om slachtoffer te worden van een misbruikrelatie kunnen bij Pretty Woman terecht voor individuele en/of groepshulpverlening. > Ga naar Pretty Woman

Fiom Utrecht

De hulpverleners van Fiom Utrecht  begeleiden mannen en vrouwen die worstelen met dilemma’s rondom zwangerschap, verwantschap en seksueel geweld. Met individuele begeleiding, lotgenotengroepen of een systemische benadering wordt de cliënt geholpen om zelf een keuze te maken. >  Ga naar Fiom Utrecht

Home Start

Home-Start biedt opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bezoeken de gezinnen thuis en bieden ouders praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen. Home-Start is een wetenschappelijk bewezen effectief programma en wordt wereldwijd ingezet. > Ga naar Home-Start

Stichting SJP

Pieterskerkhof 16
3512 JR Utrecht
Tel.: 030-2361781